Monday, April 30, 2007

ระดับกรดไขมันโอเมกาสามกับการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ของทารกในครรภ์

ระดับกรดไขมัน Docosahexaenoic acid ที่เปลี่ยนแปลงในหญิงที่ตั้งครรภ์อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ (neurogenesis) ของลูกน้อย ดังผลงานวิจัยที่ทดลองในหนูขาว ซึ่งตีพิมพิ์ในบทความวิจัยเรื่อง Maternal dietary (n-3) fatty acid deficiency alters neurogenesis in the embryonic rat brain อาจจะนานไปหน่อยแต่ช่วงนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกำลังได้รับความนิยมโดยเฉพาะ Omega 3 ตามไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

1 comment:

Anonymous said...

อืม อาหารเสริม นิยมค่ะ จำได้พี่เภสัชร้านยาถามว่า ขายไหมโอเมก้า 3 ให้ เด็กเล็ก

ส่วนตัวไม่ขายนะ เพราะกลัว bleeding

เรื่องอาหารเสริม พี่ว่าก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆ เหรียญก็มี 2 ด้าน ต้องพิจารณาผลทั้งรักษา และผลข้างเคียง และใช้ถูกคน

%%สายฝนที่ปรอยๆ %%