Monday, April 30, 2007

คาเฟอีนยับยั้งการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส

กาแฟจัดเป็นเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์กระตุ้นจิตประสาทที่มีผู้บริโภคมากที่สุดในโลก ผลของกาแฟแบบเฉียบพลันมีผู้ศึกษาวิจัยมากมาย มีงานวิจัยที่ศึกษาโดยคณะวิจัยจากประเทศเกาหลีถึงผลของกาแฟต่อการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ (neurogenesis) ที่สมองส่วนฮิปโปแคมปัส โดยให้กาแฟในขนาด 0.3g/L กับหนูเป็นเวลา 4 สัปดาห์ แล้วพบว่าลดการเรียนรู้ที่อาศัยฮิปโปแคมปัสและความจำระยะยาวแย่ลงซึ่งเป็นผลมาจากคาเฟอีนทำให้การสร้างเซลล์ประสาทใหม่ลดลง ติดตามเพิ่มเติมที่วารสารเรื่อง Inhibitory effects of caffeine on hippocampal neurogenesis and function คลิก

1 comment:

Anonymous said...

โอ้วว

ผลการศึกษาในคนเป็นอย่างไรบ้างค่ะ

ดิฉันติดกาแฟต้องดื่มทุกวัน วันละ 2 แก้ว มิฉะนั้นจะเกิดอาการ ปวดหัว และไม่สามารถ concentrate ได้เท่าที่ควร แต่ถ้าดื่มมากไปนี่ ไม่ดีแน่ๆค่ะ

ฝนนี่มิใช่ฝนไหน

ฝนโปรยที่เมืองยอร์ค